Wil jij je eigen volkstuintje?

Artikel 5 § 1 – De leden dienen vriendschappelijk met elkaar om te gaan, zij zullen er mede naar streven de goede naam van de vzw hoog te houden.

Wil je je eigen perceeltje om je eigen groenten, fruit of kruiden te kweken en om misschien wat kippen of hoentjes te houden, of misschien zet je ook een mooie strook bloemen. Overweeg je een aanvraag in te dienen, dan ga je akkoord met deze voorwaarden:

je eigen pompoenen! foto katrien berckmoes
je eigen pompoenen! -foto katrien berckmoes
rode warmoes - foto katrien berckmoes
warmoes, een van de meest gezonde en veelzijdige groenten - foto katrien berckmoes

Voorwaarden voor lidmaatschap:

  • Je aanvaardt het Huishoudelijk Reglement.
  • Je bent akkoord met de Statuten
  • Je betaalt een éénmalige instapkost. Deze is 50€.
  • Je betaalt een jaarlijks lidgeld van 50€ voor 20 december voor het lidmaatschap voor het volgende jaar (met vermelding van het pandnummer en de naam van de planter) op het rekeningnummer van de vereniging: BE49 9730 6833 0571
  • Je hebt kennis genomen van algemene voorwaarden en de privacy regels.

Indien een lid laattijdig of geen lidgeld betaalt, dan wordt het geacht ontslag te nemen. Er worden hierover geen herinneringen gestuurd. Betaalde lidgelden worden nooit om welke reden ook terugbetaald.

Hoe doe je een aanvraag voor lidmaatschap?

OK, je hebt er lang over nagedacht en je wil dolgraag een tuinperceel verbouwen. Wat moet je hiervoor doen?

Je stuurt hiervoor een email naar de voorzitter met daarin de volgende zaken:

  1. Eerst en vooral je duidelijke aanvraag om een tuinperceel te bekomen
  2. Je voornaam en naam, adres, telefoonnummer en GSM nummer (we gaan zeer zorgvuldig om met je gegevens)
  3. vermeld meteen dat je de statuten, het huishoudelijk reglement en de algemene voorwaarden hebt gelezen en begrepen
  4. vermeld meteen dat je hiermee hiermee akkoord gaat

Wat gebeurt er dan?

Indien je dit correct gedaan hebt, dan ontvang je u een mail terug dat u bent ingeschreven op de wachtlijst om een tuintje te bekomen. Niet correcte mails worden niet beantwoord en bent u dus ook niet ingeschreven.

Op het ogenblik dat je aan de beurt bent, dan ontvang je een schrijven om in verbinding te treden met de tuinopzichter van de afdeling waarop je een tuintje is toegewezen, met deze worden dan de verdere administratieve en financiële zaken afgehandeld. Verhuis je intussen, of verander je van emailadres? Geef dan uw nieuw adres door aan onze voorzitter.